Chính hãng-Bao test Uni-T DT33D Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Đo: áp AC/DC, dòng AC/DC, điện trở
189.000 đ/Cái
Hàng còn: 12
BH 12 tháng UT116C Đồng Hồ Đo Linh Kiện Dán
Nguồn: Pin AAAx2, đo: điện trở, điện dung, diode
485.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT39A+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung
325.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT39C+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Pin: AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
359.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT89XD Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin AAAx4, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
450.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT120C Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Nguồn: Pin CR2032, đo: áp AC/DC, dòng AC/DC, điện trở, điện dung, tần số
370.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT136C+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin AAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, nhiệt độ, tần số
527.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT890D+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 1.5Vx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
390.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT125C Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Nguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC, điện trở, điện dung, tần số
390.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT123  Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Nguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, điện trở, nhiệt độ
250.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT33D+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Nguồn: AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC, điện trở
210.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT33C+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Nguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC, điện trở, nhiệt độ
397.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT890C Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 1.5Vx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
455.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT89X Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin AAAx4, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
558.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT61E Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 9V, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
1.489.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT33A+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Nguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung
569.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT33B+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Nguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC, điện trở
359.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT39E+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
1.119.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT61A Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin 9V, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
868.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT61B Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin 9V, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
1.692.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT139A Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin AAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, diode
1.119.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT139B Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin AAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
1.249.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT139C Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin AAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
1.380.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT120B Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Nguồn: Pin CR2032, đo: áp DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
669.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT81C Đồng Hồ Đo Và Hiện Sóng Hiển Thị Số
Nguồn: Pin AAx4, băng thông: 16Mhz, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
5.559.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng UT801 Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Để Bàn
Nguồn: 220VAC, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
2.500.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng UT802 Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Để Bàn
Nguồn: 220VAC, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
3.669.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng UT803 Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Để Bàn
Nguồn: 220VAC, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
5.432.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng UT804 Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Để Bàn True RMS
Nguồn: 220VAC, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
9.889.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng UT805A Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Để Bàn True RMS
Nguồn: 220VAC, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
15.162.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT181A Đồng Hồ Đo Ghi Dữ Liệu Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin Li-ion 2200mAh, đo: áp AC/DC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
14.751.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT195E Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 9V, đo: áp AC/DC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
4.275.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT195M Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 9V, đo: áp AC/DC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
7.260.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT195DS Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 9V, đo: áp AC/DC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
5.115.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT191E Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 9V, đo: áp AC/DC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
2.325.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT191T Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 9V, đo: áp AC/DC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
2.690.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT139S Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin AAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
2.913.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT136A Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin 9V, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, tần số
667.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT136B+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin AAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
637.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT133A Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin AAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
1.990.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat